Metody udrażniania rur

Przy udrażnianiu kanalizacji stosuje się głownie 2 podstawowe metody przepychania rur

Metodę mechaniczną

Metodę hydro dynamiczną